Radna tela

Predsednik, sekretar Republički, Statutarni i Nadzorni odbor

Predsednica

Predsednica Sindikata nauke Srbije je dr Đurđica Jovović. Završila je medicinski fakultet, magistrirala je i doktorirala na istom. Zaposlena je u Institutu za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. U zvanju je naučnog savetnika i rukovodi grupom za kardiovaskularnu fiziologiju navedenog Instituta. Autor je i koautor brojnih radova objavljenih u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima. Pored funkcije predsednice Sindikata nauke, obavlja i druge funkcije:

 • Potpredsednica Društva fiziologa Srbije
 • Član Stalnog komiteta Internacionale obrazovanja u Briselu
 • Član Komiteta visokog obrazovanja i nauke Internacionale obrazovanja u Briselu


Sekretar

Sekretarka Sindikata nauke Srbije je Milena Milovanović, diplomirani pravnik. Ovu funkciju obavlja od osnivanja Sindikata. U prethodnom periodu radila je u Savezu samostalnih sindikata Beograda na poslovima sekretara više gradskih odbora sindikata (gradski odbor sindikata kulture, gradski odbor sindikata beogradskih univerziteta).


Republički odbor

 • Milan Ugrinović
 • Ana Todorović
 • Tamara Dapčević Hadnađev
 • Aleksandar Radojković
 • Ratomir Ratajac
 • Tatjana Ćirković-Mitrović
 • Snežana Zlatanović
 • Svetlana Turudija Živanović
 • Milan Ivanov
 • Milan Ivanov
 • Slađana Jevremović
 • Ratibor Štrbanović
 • Zoran Ivančajić
 • Andrijana Lazić
 • Aleksandar Đerisilo
 • Maja Kosanović
 • Jordan Marković
 • Milica Radibratović
 • Robert Radišić
 • Darko Jaramaz
 • Ivana Branković Lazić
 • Vladimir Radosavljević
 • Miloš Lukić
 • Snežana Katanski
 • Dragan Markušev
 • Dušica Simijonović
 • Sonja Milićević
 • Milena Simić
 • Jelena Vidaković
 • Aleksandar Pavlović
 • Ivana Glišić
 • Vladimir Andrić
 • Srđan Atanasovski
 • Aleksandar Knežević
 • Olivera Đuragić
 • Đurđica Jovović

Nadzorni odbor

 • Ljiljana Mijailović
 • Vladimir Radosavljević
 • Sofija Đorđević

Statutarni odbor

 • Srđan Atanasovski
 • Snežana Zlatanović
 • Dragan Markušev