Radna tela i pravna akta

Najava vesti

 • DOPIS MINISTRU ŠARČEVIĆU

  7. mart 2017.

  Smatramo da je u ovim turbulentnim vremenima za nauku u Srbiji od ključnog značaja da svi procesi rada i odlučivanja budu zasnovani na demokratskim tekovinama. Stoga vam ukazujemo na potrebu da rad svih tela u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kako stalnih, tako i privremenih, kao i svih stručnih i savetodavnih tela bude transparentan.

 • DOPIS MINISTRA DIREKTORIMA

  7. mart 2017.

  Obaveštavamo Vas da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik PC", broj 99/16) i Zaključkom Vlade 05 Broj: 121- 12361/2016 od 23.12.2016. godine, povećana plata za istraživače zaposlene u naučnoistraživačkoj delatnosti (osim istraživača koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnom osoblju koje obavlja poslove koji su u fukciji naučnoistraživačke delatnosti, za 5% , počev od isplate za decembar mesec 2016. godine.

 • ČLANOVIMA ROS NAUKE

  22. februar 2017.

  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 19 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 2. marta 2017. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.

 • IZVOD IZ ZAPISNIKA

  16. decembar 2016.

  U četvrtak, 15. decembra 2016. god. održana je sednica RO Sindikata nauke. Sednici su prisustvovali ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja državni sekretar za nauku prof. dr Vladimir Popović, pomoćnik ministra za nauku, dr Nikola Tanić i prof. dr Viktor Nedović pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

 • ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE

  8. decembar 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 18 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 15. decembra 2016. godine, u 13 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
  Za sednicu predlažem sledeći
  DNEVNI RED

 • IZVOD IZ UPUTSTVA

  3. novembar 2016.

  Na osnovu člana 35. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/2015 – dr.zakon i 103/15)
  Ministar finansija donosi

  UPUTSTVO ZA PRIPREMU
  BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE
  ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

 • PREDSEDNICA NA KCN

  18. novembar 2016.

  Predsednica našeg sindikata gostovala je 18. novembra u emisiji "Prosveta ima reč" televizije KCN
  dr Đuđica Jovović
  (za video klik na naslov ili sliku)

 • OBAVEŠTENJE

  3. novembar 2016.

  U vezi našeg pisma koje smo uputili premijeru Vučiću, ministru Šarčeviću i ostalima, na poziv državnog sekretara, prof. dr Popovića i u prisustvu pomoćnika dr Tanića, održan je sastanak u Ministarstvu, na kome smo razgovarali o povećanju zarada u 2017. godini.

 • OBAVEŠTENJE ZAPOSLENIMA U INSTITUTIMA

  1. novembar 2016.

  Na osnovu poslednjih javnih istupa premijera Vučića i ministra Šarčevića, sa žaljenjem možemo konstatovati da povećanja plata jedino nema za nauku. I pored svih obećanja...

 • OTVORENO PISMO

  17. oktobar 2016.

  Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije, Zajednica instituta Srbije i članovi Pokreta "Spasimo nauku" na sastancima koji su održani u prethodnom periodu došli su do konsenzusa u pogledu ključnih i gorućih problema naučnoistraživačke delatnosti i predloga za njihovo rešenje...

 • INFORMACIJA SA SASTANKA

  4. oktobar 2016.

  Sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Sindikata nauke održan je 30.09.2016. Sastanku su prisustvovali, ispred MPNTR, ministar M. Šarčević, državni sekretar prof. dr V. Popović i pomoćnik ministra za nauku dr N. Tanić. Ispred Sindikata sastanku su prisustvovali: ...

 • NOVO PISMO PREMIJERU

  3. oktobar 2016.

  Na sastanku koji smo imali sa Vama, 26. januara ove godine, pružili ste nam uveravanja da će praksa "preskakanja" zaposlenih u institutima pri povećanjima plata prestati, kao i da će se zaposlenima u ovoj godini izvršiti korekcija plata od 2% i isplatiti 7 000.00 din po zaposlenom.

 • ČLANOVIMA ROS NAUKE

  27. septembar 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 17 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 29. septembar 2016. u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

 • ČLANOVIMA ROS NAUKE

  12. septembar 2016.

  Poštovane kolege,
  obaveštavam vas da će se sednica RO Sindikata nauke održati 29. septembra u 12h u sali na petom spratu, Dečanska 14.

 • INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI

  12. septembar 2016.

  Institut za uporedno pravo je u utorak, 6. septembra 2016. godine, Ustavnom sudu Srbije podneo Inicijativu za ocenu ustavnosti Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata.

 • SA SASTANKA U MINISTARSTVU

  2. septembar 2016.

  Informacija sa sastanka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 31.8.2016.

 • ČLANOVIMA SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  7. jul 2016.

  Sindikat nauke Srbije vas poziva da zajedno obeležimo Dan nauke, polaganjem cveća na spomenik Nikole Tesle (ispred Elektrotehničkog fakulteta), u nedelju, 10. jula 2016.god. u 11h.
  Srdačan pozdrav,
  Predsednica Sindikata nauke
  dr Đurđica Jovović

 • OBAVEŠTENJE

  1. jul 2016.

  Obaveštavamo vas da su rukovodioci projekata danas dobili poziv Ministarstva da zbog potrebe sklapanja aneksa ugovora za finansiranje projekata u periodu jul-decembar 2016. godine, popune Predlog programa rada u 2016. godini.

 • KOREKCIJA PREGLEDA BUDŽETA

  1. jul 2016.

  Zahvalјujući podacima koje nam je dostavilo Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja urađena je korekcija uporednog pregleda budžeta.

 • PISMO PREMIJERU

  30. maj 2016.

  U Rešenju o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016-2020 godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2016-2019, koji je donela Vlada RS, treba promeniti tačku 4 tako da glasi:...

 • PISMO GENERALNOM SEKRETARU VLADE

  18. maj 2016.

  Sa velikom pažnjom smo proučili Rešenje Vlade RS o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016-2020 godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2016-2019, koji je doneo ministar prosvete...

 • ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

  18. maj 2016.

  Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa zahtevam*: .

 • ZAKLJUČCI ROS

  16. maj 2016.

  Zaključci sa Sastanka Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti održanog 12.05.2016. godine.

 • Obaveštenje

  13. maj 2016.

  Poštovane kolege,
  Zaključci sa sednice ROS, koja je juče održana, kao i prezentacija biće u ponedeljak objavljene na sajtu.
  Sindikat nauke Srbije

 • ČLANOVIMA RO SINDIKATA

  6. maj 2016.

  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 16 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 12. maja 2016. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

 • Vlada poništava konkurs za NI projekte

  23. april 2016.

  Vlada Srbije pripremila je rešenje kojim se poništava Konkurs za naučnoistraživačke projekte za period 2016–2020. godina. Rešenje, zajedno sa pratećim dokumentima, iz Generalnog sekretarijata Vlade Srbije prosleđeno je Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija, od kojih je zatraženo mišljenje. Izvor: POLITIKA   DANAS

 • Održana konferencija za medije

  19. april 2016.

  Na današnjoj konferenciji za medije Sindikat je ponovio primedbe na aktuelni Konkurs za naučnoistraživačke projekte. Konferenciji je prisustvovao ministar Verbić i podržao zahteve Sindikata. ( klikni OVDE za video ).

 • Ministarstvo gasi nauku

  15. april 2016.

  Sindikat nauke sa zaprepašćenjem konstatuje da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja raspisalo Konkurs za naučnoistrazivačke projekte sa propratnim aktima, čija sadržina vređa dostojanstvo velikog dela naučne zajednice Srbije.