Radna tela i pravna akta

Najava vesti

 • ZAHTEV ZA TUMAČENJE UPUTSTVA

  15. novembar 2017.

  Na adresu Vlade Srbije, Ministarstva finansija i resornog ministarstva uputili smo zahtev za tumačenje Uputstva o povećanju zarada....

 • SA SASTANKA U MINISTARSTVU

  10. novembar 2017.

  Na inicijativu Sindikata nauke dana 9. novembra 2017. godine održan je sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavnika Sindikata nauke. Sastanku su prisustvovali državni sekretar prof. dr Vladimir Popović i pomoćnici ministra za nauku i međunarodnu saradnju i predsednica Sindikata nauke dr Đurđica Jovović, sa članovima pregovaračkog tima....

 • PREMIJERKI I NADLEŽNIM MINISTRIMA

  10. oktobar 2017.

  Pripreme za budžet za 2018.god. su u toku. Preko sredstava informisanja najavljena su povećanja plata za javne službe.S obzirom da smo zbog projektnog načina finansiranja u nekoliko navrata bili izostavljeni od povećanja zarada...

 • PISMO ANI BRNABIĆ

  6. oktobar 2017.

  Iako je prošlo više od godinu dana od obaranja Konkursa za novi ciklus istraživanja nadležno Ministarstvo nije učinilo ništa da SUŠTINSKI promeni model vrednovanja naučnog rada u skladu sa Rešenjem Vlade Republike Srbije o poništenju Akta o vrednovanju...

 • PRIMEDBE I PREDLOZI NA PRAVILNIK

  6. oktobar 2017.

  Na osnovu postojeće baze istraživača "DOSITEJ", predloženog teksta Pravilnika i brojnih primedbi i predloga vezanih za oba akta, Sindikat nauke smatra da nije ispunjen dogovor postignut sa MNPRT dana 12.07.2017. godine, te da se nisu stekli uslovi za raspisivanjem Konkursa za novi ciklus istraživanja.

 • PREDLOG PRAVILNIKA DO 2019.

  25. septembar 2017.

  Članovima Sindikata nauke,
  Molimo vas da nam do petka, 29. septembra, dostavite primedbe na Predlog pravilnika o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja...

 • SA SASTANKA U MINISTARSTVU

  11. septembar 2017.

  Predsednica Sindikata nauke dr Đurđica Jovoić je izvestila o temama koje su diskutovane na sastanku održanom 31.08.2017. godine kao što su baza "Dositej", Pravilnik o finasiranju projekata, Zakon o zaposlenima o javnim službama, DMT2.

 • ZAKON O ZAPOSLENIMA
  U JAVNIM SLUŽBAMA

  11. septembar 2017.

  Završena je javna raprava o Zakonu o zaposlenima u javnim službama. Sindikat će dobiti Predlog Zakona pripremljenog za dalju proceduru usvajanja.

 • SASTANAK U MINISTARSTVU

  1. septembar 2017.

  Informacija sa sastanka održanog 31. avgusta 2017. godine u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 • ČLANOVIMA ROS NAUKE SRBIJE

  30. avgust 2017.

  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 21 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u sredu, 6. septembra 2017. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

 • PISMO PREMIJERKI

  21. jul 2017.

  Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u sredu, 19. jula 2017., dostavilo na potpisivanje Aneks VIII Ugovora o realizaciji Projekata za period jul – decembar 2017. Rukovodioci projekata i direktori instituta su u obavezi da potpisane ugovore dostave Ministarstvu do 4. avgusta 2017.

 • SAOPŠTENJE MINISTARSTVA

  12. jul 2017.

  Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, državni sekretar prof. dr Vladimir Popović i pomoćnici ministra za nauku, tehnološki razvoj i međunarodnu saradnju razgovarali su danas sa predstavnicima Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije o finansiranju nauke.

 • MEDIJI O KONFERENCIJI

  12. jul 2017.

  Jučerašnju konferenciju za novinare Sindikata nauke štampani i elektronski mediji su propratili na zadovoljavajući način, a najviše je prenošen izveštaj agencije "Beta".

 • NAUKA NA ČEKANJU 2

  11. jul 2017.

  Nakon prošlogodišnjeg poništenog Konkursa za novi ciklus istraživanja i trećeg produženja postojećih projekata za još šest meseci, Sindikat nauke upozorava da postoji veliki nesklad izmedđu onoga što piše u tekstu o poništavanju Konkursa i dosadašnjih postupaka nadležnog Ministarstva

 • NAUKA NA ČEKANJU

  9. jul 2017.

  Povodom velikog nesklada između onoga što piše u tekstu o poništavanju Konkursa za novi ciklus istraživanja i dosadašnjih postupaka nadležnog ministarstva za 11. jul u podne (Dečanska 14 / V) je zakazana konferencija za medije.

 • ČESTITKA PREMIJERKI

  4. jul 2017.

  Čestitamo Vam na izboru za predsednika Vlade. Nadamo se da ćemo održati kontinuitet uspešne saradnje koju smo imali sa Vašim prethodnikom. Ostalo je još mnogo otvorenih pitanja koja zahtevaju zajedničko angažavanje na rešavanju istih.

 • ČESTITKA MINISTRU ŠARČEVIĆU

  4. jul 2017.

  Čestitamo Vam na ponovnom izboru za ministra. Kako bi izbegli dosadašnju praksu da se zaposleni u institutima samo iz medija informišu o stanju i sudbini istraživanja u Srbiji, tražimo hitan sastanak predstavnika Sindikata sa Vama, do kraja ove nedelje.

 • OBAVEŠTENJE

  4. jul 2017.

  O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA POVODOM DANA NAUKE
  Predstavnici Sindikata nauke će povodom Dana nauke u Srbiji organizovati sledeće aktivnosti:

 • ČLANOVIMA ROS NAUKE

  4. jul 2017.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 20 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u ponedeljak, 10. jula 2017. god., u 11 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

 • DOPIS MINISTRU ŠARČEVIĆU

  7. mart 2017.

  Smatramo da je u ovim turbulentnim vremenima za nauku u Srbiji od ključnog značaja da svi procesi rada i odlučivanja budu zasnovani na demokratskim tekovinama. Stoga vam ukazujemo na potrebu da rad svih tela u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kako stalnih, tako i privremenih, kao i svih stručnih i savetodavnih tela bude transparentan.

 • DOPIS MINISTRA DIREKTORIMA

  7. mart 2017.

  Obaveštavamo Vas da je Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik PC", broj 99/16) i Zaključkom Vlade 05 Broj: 121- 12361/2016 od 23.12.2016. godine, povećana plata za istraživače zaposlene u naučnoistraživačkoj delatnosti (osim istraživača koji imaju radni odnos zasnovan na fakultetu) i pomoćnom osoblju koje obavlja poslove koji su u fukciji naučnoistraživačke delatnosti, za 5% , počev od isplate za decembar mesec 2016. godine.

 • ČLANOVIMA ROS NAUKE

  22. februar 2017.

  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 19 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 2. marta 2017. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na drugom spratu, ulaz sa Trga Nikole Pašića 5.

 • IZVOD IZ ZAPISNIKA

  16. decembar 2016.

  U četvrtak, 15. decembra 2016. god. održana je sednica RO Sindikata nauke. Sednici su prisustvovali ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja državni sekretar za nauku prof. dr Vladimir Popović, pomoćnik ministra za nauku, dr Nikola Tanić i prof. dr Viktor Nedović pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije.

 • ČLANOVIMA RO SINDIKATA NAUKE

  8. decembar 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 18 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 15. decembra 2016. godine, u 13 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.
  Za sednicu predlažem sledeći
  DNEVNI RED

 • IZVOD IZ UPUTSTVA

  3. novembar 2016.

  Na osnovu člana 35. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/2015 – dr.zakon i 103/15)
  Ministar finansija donosi

  UPUTSTVO ZA PRIPREMU
  BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE
  ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

 • PREDSEDNICA NA KCN

  18. novembar 2016.

  Predsednica našeg sindikata gostovala je 18. novembra u emisiji "Prosveta ima reč" televizije KCN
  dr Đuđica Jovović
  (za video klik na naslov ili sliku)

 • OBAVEŠTENJE

  3. novembar 2016.

  U vezi našeg pisma koje smo uputili premijeru Vučiću, ministru Šarčeviću i ostalima, na poziv državnog sekretara, prof. dr Popovića i u prisustvu pomoćnika dr Tanića, održan je sastanak u Ministarstvu, na kome smo razgovarali o povećanju zarada u 2017. godini.

 • OBAVEŠTENJE ZAPOSLENIMA U INSTITUTIMA

  1. novembar 2016.

  Na osnovu poslednjih javnih istupa premijera Vučića i ministra Šarčevića, sa žaljenjem možemo konstatovati da povećanja plata jedino nema za nauku. I pored svih obećanja...

 • OTVORENO PISMO

  17. oktobar 2016.

  Sindikat zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti Srbije, Zajednica instituta Srbije i članovi Pokreta "Spasimo nauku" na sastancima koji su održani u prethodnom periodu došli su do konsenzusa u pogledu ključnih i gorućih problema naučnoistraživačke delatnosti i predloga za njihovo rešenje...

 • INFORMACIJA SA SASTANKA

  4. oktobar 2016.

  Sastanak predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Sindikata nauke održan je 30.09.2016. Sastanku su prisustvovali, ispred MPNTR, ministar M. Šarčević, državni sekretar prof. dr V. Popović i pomoćnik ministra za nauku dr N. Tanić. Ispred Sindikata sastanku su prisustvovali: ...

 • NOVO PISMO PREMIJERU

  3. oktobar 2016.

  Na sastanku koji smo imali sa Vama, 26. januara ove godine, pružili ste nam uveravanja da će praksa "preskakanja" zaposlenih u institutima pri povećanjima plata prestati, kao i da će se zaposlenima u ovoj godini izvršiti korekcija plata od 2% i isplatiti 7 000.00 din po zaposlenom.

 • ČLANOVIMA ROS NAUKE

  27. septembar 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 17 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 29. septembar 2016. u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

 • ČLANOVIMA ROS NAUKE

  12. septembar 2016.

  Poštovane kolege,
  obaveštavam vas da će se sednica RO Sindikata nauke održati 29. septembra u 12h u sali na petom spratu, Dečanska 14.

 • INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI

  12. septembar 2016.

  Institut za uporedno pravo je u utorak, 6. septembra 2016. godine, Ustavnom sudu Srbije podneo Inicijativu za ocenu ustavnosti Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata.

 • SA SASTANKA U MINISTARSTVU

  2. septembar 2016.

  Informacija sa sastanka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 31.8.2016.

 • ČLANOVIMA SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  7. jul 2016.

  Sindikat nauke Srbije vas poziva da zajedno obeležimo Dan nauke, polaganjem cveća na spomenik Nikole Tesle (ispred Elektrotehničkog fakulteta), u nedelju, 10. jula 2016.god. u 11h.
  Srdačan pozdrav,
  Predsednica Sindikata nauke
  dr Đurđica Jovović

 • OBAVEŠTENJE

  1. jul 2016.

  Obaveštavamo vas da su rukovodioci projekata danas dobili poziv Ministarstva da zbog potrebe sklapanja aneksa ugovora za finansiranje projekata u periodu jul-decembar 2016. godine, popune Predlog programa rada u 2016. godini.

 • KOREKCIJA PREGLEDA BUDŽETA

  1. jul 2016.

  Zahvalјujući podacima koje nam je dostavilo Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja urađena je korekcija uporednog pregleda budžeta.

 • PISMO PREMIJERU

  30. maj 2016.

  U Rešenju o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016-2020 godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2016-2019, koji je donela Vlada RS, treba promeniti tačku 4 tako da glasi:...

 • PISMO GENERALNOM SEKRETARU VLADE

  18. maj 2016.

  Sa velikom pažnjom smo proučili Rešenje Vlade RS o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016-2020 godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2016-2019, koji je doneo ministar prosvete...

 • ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

  18. maj 2016.

  Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa zahtevam*: .

 • ZAKLJUČCI ROS

  16. maj 2016.

  Zaključci sa Sastanka Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti održanog 12.05.2016. godine.

 • Obaveštenje

  13. maj 2016.

  Poštovane kolege,
  Zaključci sa sednice ROS, koja je juče održana, kao i prezentacija biće u ponedeljak objavljene na sajtu.
  Sindikat nauke Srbije

 • ČLANOVIMA RO SINDIKATA

  6. maj 2016.

  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 16 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 12. maja 2016. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

 • Vlada poništava konkurs za NI projekte

  23. april 2016.

  Vlada Srbije pripremila je rešenje kojim se poništava Konkurs za naučnoistraživačke projekte za period 2016–2020. godina. Rešenje, zajedno sa pratećim dokumentima, iz Generalnog sekretarijata Vlade Srbije prosleđeno je Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija, od kojih je zatraženo mišljenje. Izvor: POLITIKA   DANAS

 • Održana konferencija za medije

  19. april 2016.

  Na današnjoj konferenciji za medije Sindikat je ponovio primedbe na aktuelni Konkurs za naučnoistraživačke projekte. Konferenciji je prisustvovao ministar Verbić i podržao zahteve Sindikata. ( klikni OVDE za video ).

 • Ministarstvo gasi nauku

  15. april 2016.

  Sindikat nauke sa zaprepašćenjem konstatuje da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja raspisalo Konkurs za naučnoistrazivačke projekte sa propratnim aktima, čija sadržina vređa dostojanstvo velikog dela naučne zajednice Srbije.