Radna tela i pravna akta

Najava vesti

 • ČLANOVIMA ROS NAUKE

  27. septembar 2016.

  Poštovane kolege,
  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 17 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 29. septembar 2016. u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

 • ČLANOVIMA ROS NAUKE

  12. septembar 2016.

  Poštovane kolege,
  obaveštavam vas da će se sednica RO Sindikata nauke održati 29. septembra u 12h u sali na petom spratu, Dečanska 14. .

 • INICIJATIVA ZA OCENU USTAVNOSTI

  12. septembar 2016.

  Institut za uporedno pravo je u utorak, 6. septembra 2016. godine, Ustavnom sudu Srbije podneo Inicijativu za ocenu ustavnosti Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkih rezultata.

 • SA SASTANKA U MINISTARSTVU

  2. septembar 2016.

  Informacija sa sastanka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 31.8.2016.

 • ČLANOVIMA SINDIKATA NAUKE SRBIJE

  7. jul 2016.

  Sindikat nauke Srbije vas poziva da zajedno obeležimo Dan nauke, polaganjem cveća na spomenik Nikole Tesle (ispred Elektrotehničkog fakulteta), u nedelju, 10. jula 2016.god. u 11h.
  Srdačan pozdrav,
  Predsednica Sindikata nauke
  dr Đurđica Jovović

 • OBAVEŠTENJE

  1. jul 2016.

  Obaveštavamo vas da su rukovodioci projekata danas dobili poziv Ministarstva da zbog potrebe sklapanja aneksa ugovora za finansiranje projekata u periodu jul-decembar 2016. godine, popune Predlog programa rada u 2016. godini.

 • KOREKCIJA PREGLEDA BUDŽETA

  1. jul 2016.

  Zahvalјujući podacima koje nam je dostavilo Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja urađena je korekcija uporednog pregleda budžeta.

 • PISMO PREMIJERU

  30. maj 2016.

  U Rešenju o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016-2020 godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2016-2019, koji je donela Vlada RS, treba promeniti tačku 4 tako da glasi:...

 • PISMO GENERALNOM SEKRETARU VLADE

  18. maj 2016.

  Sa velikom pažnjom smo proučili Rešenje Vlade RS o poništenju Akta o vrednovanju, izboru, finansiranju i praćenju projekata iz programa osnovnih istraživanja i osnovnih usmerenih istraživanja za period od 2016-2020 godine i Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja za period 2016-2019, koji je doneo ministar prosvete...

 • ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

  18. maj 2016.

  Na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), od gore navedenog organa zahtevam*: .

 • ZAKLJUČCI ROS

  16. maj 2016.

  Zaključci sa Sastanka Republičkog odbora Sindikata zaposlenih u naučnoistraživačkoj delatnosti održanog 12.05.2016. godine.

 • Obaveštenje

  13. maj 2016.

  Poštovane kolege,
  Zaključci sa sednice ROS, koja je juče održana, kao i prezentacija biće u ponedeljak objavljene na sajtu.
  Sindikat nauke Srbije

 • ČLANOVIMA RO SINDIKATA

  6. maj 2016.

  Na osnovu člana 36. Statuta Sindikata nauke i člana 4. Poslovnika o radu ROS nauke, sazivam 16 sednicu RO Sindikata nauke. Sednica će se održati u četvrtak, 12. maja 2016. god., u 12 sati, u zgradi SSSS, sala na petom spratu, ulaz iz Dečanske 14.

 • Vlada poništava konkurs za NI projekte

  23. april 2016.

  Vlada Srbije pripremila je rešenje kojim se poništava Konkurs za naučnoistraživačke projekte za period 2016–2020. godina. Rešenje, zajedno sa pratećim dokumentima, iz Generalnog sekretarijata Vlade Srbije prosleđeno je Republičkom sekretarijatu za zakonodavstvo i Ministarstvu finansija, od kojih je zatraženo mišljenje. Izvor: POLITIKA   DANAS

 • Održana konferencija za medije

  19. april 2016.

  Na današnjoj konferenciji za medije Sindikat je ponovio primedbe na aktuelni Konkurs za naučnoistraživačke projekte. Konferenciji je prisustvovao ministar Verbić i podržao zahteve Sindikata. ( klikni OVDE za video ).

 • Ministarstvo gasi nauku

  15. april 2016.

  Sindikat nauke sa zaprepašćenjem konstatuje da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja raspisalo Konkurs za naučnoistrazivačke projekte sa propratnim aktima, čija sadržina vređa dostojanstvo velikog dela naučne zajednice Srbije.